Trainee Assistant Fingerprint Officer, Scale 3


Posted on 9th Nov 2019
South Wales Police - Heddlu De Cymru
South Wales Police - Heddlu De Cymru Wales

Trainee Assistant Fingerprint Officer, Scale 3

The Joint Scientific Investigation Unit is seeking to recruit a Trainee Assistant Fingerprint Officer to deal with the basic administration and processing of Fingerprint Forms submitted to the Fingerprint Bureau and assist in maintaining the National Fingerprint Collection. The successful candidate will provide overall administrative support on a multi-functional basis to contribute to the smooth running of the Department/Force.

This post would be suitable for someone considering a career in the Fingerprint Bureau. The candidate will be required to attend an Initial Fingerprint Course and on-going training and competence.

This role is suitable for job share / part time working.

The successful candidate must be prepared to undergo vetting to MV level.

Please be aware that if your current post is within the Public Service Centre, if you were employed after 1st February 2017 you must have completed 2 years’ tenured service before applying for any other roles.

Mae'r Uned Ymchwilio Gwyddonol ar y Cyd yn awyddus i recriwtio Swyddog Olion Bysedd Cynorthwyol dan Hyfforddiant i ymdrin â gwaith gweinyddol sylfaenol a phrosesu Ffurflenni Olion Bysedd a gyflwynir i'r Swyddfa Olion Bysedd a helpu i gynnal y Casgliad Olion Bysedd Cenedlaethol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn darparu cymorth gweinyddol cyffredinol ar sail amlswyddogaethol er mwyn cyfrannu at y gwaith o redeg yr Adran/Heddlu yn ddidrafferth.

Byddai'r swydd hon yn addas i unigolyn sy'n ystyried dilyn gyrfa yn y Swyddfa Olion Bysedd. Bydd gofyn i'r ymgeisydd fynychu Cwrs Olion Bysedd Cychwynnol ynghyd â hyfforddiant a chymhwysedd parhaus.

Mae'r rôl hon yn addas ar gyfer rhannu swydd/gweithio rhan amser.

Mae'n rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn barod i ymgymryd â phroses fetio hyd at lefel MV.

Os yw eich swydd bresennol o fewn y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus, neu os cawsoch eich cyflogi ar ôl 1 Chwefror 2017, mae'n rhaid eich bod wedi cyflawni 2 flynedd o wasanaeth â deiliadaeth cyn gwneud cais am unrhyw rolau eraill.  

More Information Application Help

All Police Jobs. All jobs. All forces