Technical Project Manager, Based in Bridgend HQ, Scale PO3


Posted on 3rd Apr 2019
South Wales Police - Heddlu De Cymru
South Wales Police - Heddlu De Cymru Wales

Technical Project Manager, Based in Bridgend HQ, Scale PO3

You will be working in South Wales Police ICT Project Services Office, delivering cutting edge technical projects. The successful candidate will have proven Project Management skills and will be able to work in a busy and demanding environment.  You will have excellent people management and negotiation skills and thrive on delivering South Wales Police’s strategic policing vision for supporting the communities of South Wales.

 

The successful candidate must be prepared to undergo vetting to MV/SC level.

 

This post is not suitable for job share/part time workers due to exigencies of the business.

 

Please be aware that if your current post is within the Public Service Centre, if you were employed after 1st February 2017 you must have completed 2 years’ tenured service before applying for any other roles.                                                                                                                                                   

 

For further information please contact Lance Thomas 01656 655555 ext 20528

 

Byddwch yn gweithio yn Swyddfa Gwasanaethau Prosiect TGCh Heddlu De Cymru, gan gyflawni prosiectau technegol arloesol. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau Rheoli Prosiect amlwg a bydd yn gallu gweithio mewn amgylchedd prysur a heriol. Bydd gennych sgiliau rheoli pobl a negodi gwych a byddwch yn ffynnu ar gyflwyno gweledigaeth blismona strategol Heddlu De Cymru i gefnogi cymunedau De Cymru.

 

Mae'n rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn barod i ymgymryd â phroses fetio hyd at lefel MV/SC.

 

Nid yw'r swydd hon yn addas ar gyfer rhannu swydd/gweithwyr rhan amser oherwydd gofynion y busnes.

 

Os yw eich swydd bresennol o fewn y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus, neu os cawsoch eich cyflogi ar ôl 1 Chwefror 2017, mae'n rhaid eich bod wedi dal swydd am 2 flynedd cyn gwneud cais am unrhyw rolau eraill. 

 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Lance Thomas ar 01656 655555 est 20528

More Information Application Help

All Police Jobs. All jobs. All forces