Senior Executive Officer, based in Corporate Services, Scale PO1/2


Posted on 12th Jan 2019
South Wales Police - Heddlu De Cymru
South Wales Police - Heddlu De Cymru Wales

Senior Executive Officer, based in Corporate Services, Scale PO1/2

Executive Support are looking  for a dynamic individual to work as staff officer to the Deputy Chief Constable and support the Chief Officers in their day to day role. The role will involve line management of executive support staff and deputising for the Chief Inspector. The role is flexible working based and would suit an ambitious,self-driven, creative individual in order to research, provide briefings and coordinate projects.

This post is not suitable for job share due to exigencies of the business.

The successful candidate must be willing to undergo vetting to MV/SC level.

For further information please contact Geraint White 01656 655555 ext 20650

Mae'radran Cymorth Gweithredol yn chwilio am unigolyn dynamig i weithio fel swyddogstaff i'r Dirprwy Brif Gwnstabl a chefnogi'r Prif Swyddogion yn eu rôl o ddyddi ddydd. Bydd y rôl yn cynnwys bod yn rheolwr rheoli llinell staff cymorthgweithredol ac yn ddirprwy ar gyfer y Prif Arolygydd. Bydd deiliad y swydd yngallu gweithio oriau hyblyg a byddai'n gweddu i unigolyn uchelgeisiol achreadigol sy'n gallu ysgogi ei hun, er mwyn gwneud gwaith ymchwil, cynnalsesiynau briffio a chydlynu prosiectau.

Nidyw'r swydd hon yn addas ar gyfer rhannu swydd oherwydd gofynion y busnes.

Mae'nrhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn fodlon ymgymryd â phroses fetio hyd atlefel Fetio Rheoli a Chliriad Diogelwch.

Igael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Geraint White 01656 655555 est 20650

More Information Application Help

All Police Jobs. All jobs. All forces