Performance Analyst Team Leader, Scale PO1/2, Based in Bridgend


Posted on 7th Jan 2019
South Wales Police - Heddlu De Cymru
South Wales Police - Heddlu De Cymru Wales

Performance Analyst Team Leader, Scale PO1/2, Based in Bridgend

An opportunity has arisen for a Performance Analyst Team Leader to work in the Performance Analysis team, Corporate Services, Police Headquarters, Bridgend. The main responsibility of the role will be to manage a team of analysts ensuring that they produce quality products across a very wide range of aspects of police performance e.g. arrests, crime, detections, call handling, stop search.

 

Please be aware that if your current post is within the Public Service Centre, if you were employed after 1st February 2017 you must have completed 2 years’ tenured service before applying for any other roles.

 

This role is suitable for part time/job share workers.

 

Successful candidate must be willing to undergo vetting to MV/SC Level.

 

For further information on the role please contact Brett Davis 01656 655555 ext 20690.

Mae cyfle wedi codi i Arweinydd Tîm DadansoddirPerfformiad weithio yn y tîm Dadansoddir Perfformiad, GwasanaethauCorfforaethol, Pencadlys yr Heddlu, Pen-y-bont ar Ogwr. Prif gyfrifoldeb y rôlfydd rheoli tîm o ddadansoddwyr gan sicrhau eu bod yn cyflwyno cynhyrchion oansawdd ar draws amrywiaeth eang o agweddau ar berfformiad yr heddlu e.e.arestiadau, troseddau, datrysiadau, ateb galwadau, stopio a chwilio.

 

Os yw eich swydd bresennol ofewn y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus, neu os cawsoch eich cyflogi ar ôl 1Chwefror 2017, mae'n rhaid eich bod wedi dal swydd am 2 flynedd cyn gwneud caisam unrhyw rolaueraill.                                                                                                                                                   

 

Mae'r rôl hon yn addas ar gyfer gweithwyr rhanamser/rhannu swydd.

 

Mae'n rhaid bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn fodlon caelei fetio hyd at lefel Fetio Rheoli a Chliriad Diogelwch.

 

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl, cysylltwch â BrettDavies 01656 655555 est 20690.

 

More Information Application Help

All Police Jobs. All jobs. All forces