Technical Officer, based in Bridgend, scale SO1/2


Posted on 4th Jan 2019
South Wales Police - Heddlu De Cymru
South Wales Police - Heddlu De Cymru Wales

Technical Officer, based in Bridgend, scale SO1/2

Applications are invited for Police staff members for the permanent post as a technician in the Technical Surveillance Unit. The successful candidate must be prepared to undergo training in order to be a fully qualified technician.

Please be aware that if your current post is within the Public Service Centre, if you were employed after 1st February 2017 you must have completed 2 years’ tenured service before applying for any other roles.

The successful candidate must be prepared to undergo vetting to MV/SC level.

This role is not suitable for job share / part time workers owing to operational necessity.

For further information please contact DS Paul Hall on 01656 655555 ext 62421.

Gwahoddir ceisiadau gan aelodau o staff yr Heddlu ar gyfer swydd barhaol fel technegydd yn yr Uned Gwyliadwriaeth Dechnegol. Mae'n rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn barod i ymgymryd â hyfforddiant er mwyn dod yn dechnegydd â chymwysterau llawn.

Os yw eich swydd bresennol o fewn y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus, neu os cawsoch eich cyflogi ar ôl 1 Chwefror 2017, mae'n rhaid eich bod wedi cyflawni 2 flynedd o wasanaeth â deiliadaeth cyn gwneud cais am unrhyw rolau eraill.

Mae'n rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn barod i ymgymryd â phroses fetio hyd at lefel MV/SC.

Nid yw'r rôl hon yn addas ar gyfer rhannu swydd/gweithwyr rhan amser oherwydd gofynion gweithredol.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â DS Paul Hall ar 01656 655555 est 62421

More Information Application Help

All Police Jobs. All jobs. All forces