Accountancy Assistant, Scale 3/4, Based in Bridgend


Posted on 3rd Jan 2019
South Wales Police - Heddlu De Cymru
South Wales Police - Heddlu De Cymru Wales

Accountancy Assistant, Scale 3/4, Based in Bridgend

An exciting opportunity has arisen for a part-time Accounts Assistant in the Corporate Finance department at South Wales Police. Applicants should be able to demonstrate experience of a finance role in a busy office environment.Candidates must be able to show enthusiasm and commitment.

 

Please note that this role is part time

 

Pleasebe aware that if your current post is within the Public Service Centre, if youwere employed after 1st February 2017 you must have completed 2years’ tenured service before applying for any other roles.

 

Successful candidate must be willing to undergo vetting to RV Level

 

For further information please contact Neil Scourfield 01656 869293

 Mae cyfle cyffrous wedi codi i Gynorthwyydd Cyfrifon rhanamser yn yr adran Cyllid Corfforaethol yn Heddlu De Cymru. Dylai ymgeiswyr alludangos profiad o weithio mewn rôl sy'n ymwneud â chyllid mewn swyddfa brysur.Mae'n rhaid i ymgeiswyr allu dangos brwdfrydedd ac ymrwymiad.

Noder, mae'r rôl hon yn unrhan amser

Os yw eich swydd bresennol o fewn y Ganolfan GwasanaethauCyhoeddus, neu os cawsoch eich cyflogi ar ôl 1 Chwefror 2017, mae'n rhaid eichbod wedi dal swydd am 2 flynedd cyn gwneud cais am unrhyw rolaueraill.                                                                                                                                                   

Mae'n rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn barod iymgymryd â phroses fetio hyd at Lefel RV

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Neil Scourfield arest 01656 869293

More Information Application Help

All Police Jobs. All jobs. All forces