Estates Mechanical Building Services Supervisor, Scale SO1, Based in Bridgend


Posted on 3rd Jan 2019
South Wales Police - Heddlu De Cymru
South Wales Police - Heddlu De Cymru Wales

Estates Mechanical Building Services Supervisor, Scale SO1, Based in Bridgend

We currently have a vacancy within our Estates department.

 

The post holder will manage and supervise all aspects of service delivery in line with Health and Safety Procedures for all building plant and equipment to ensure compliance with all regulatory and legislative requirements.

 

Qualified to City and Guilds Level 3 in Mechanical Engineering or NVQ level 3 in Mechanical Engineering with relevant experience and strong technical knowledge of building and mechanical services. Must have a comprehensive understanding of all aspects of maintenance and repair of plant and equipment to include heating,ventilation and air condition systems (HVAC), motorised gates, barriers and roller shutter doors.

 

The post attracts Standby Duty and Call-out on a rota basis.

 

This post is not suitable for job share/part time workers.

 

Please be aware that if your current post is within the Public Service Centre, if you were employed after 1st February 2017 you must have completed 2 years’ tenured service before applying for any other roles.

 

Successful candidate must be willing to undergo vetting to MV/SC Level

 

For further information please contact Mr Shattock/Helen Hayman 01656 655555 ext70261

Mae gennym swydd wag yn ein hadran Ystadau ar hyn o bryd.

Bydd deiliad y swydd yn rheoli a goruchwylio pob agweddar gyflwyno gwasanaeth yn unol â Gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch ar gyfer yrholl offer a pheiriannau adeiladu i sicrhau cydymffurfiaeth â'r holl ofynionrheoleiddiol a deddfwriaethol.

Wedi'i gymhwyso i Lefel 3 City and Guils mewn PeiriannegFecanyddol neu NVQ lefel 3 mewn Peirianneg Fecanyddol gyda phrofiad perthnasola gwybodaeth dechnegol gref ynghylch gwasanaethau adeiladu a mecanyddol. Rhaidmeddu ar ddealltwriaeth gynhwysfawr o bob agwedd ar gynnal a chadw acatgyweirio offer a pheiriannau gan gynnwys gwresogi, awyru a systemauaerdymheru, gatiau modur, gwahanfuriau a drysau caead rholer.

Mae'r swydd yn golygu bod ar Ddyletswydd wrth gefn a GalwAllan ar sail rota.

Nid yw'r swydd hon yn addas ar gyfer rhannuswydd/gweithwyr rhan amser.

Os yw eich swydd bresennol ofewn y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus, neu os cawsoch eich cyflogi ar ôl 1Chwefror 2017, mae'n rhaid eich bod wedi dal swydd am 2 flynedd cyn gwneud caisam unrhyw rolaueraill.                                                                                                                                                   

Mae'n rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn fodlon caelei fetio hyd at lefel Fetio Rheoli a Chliriad Diogelwch.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Mr Shattock/HelenHayman 01656 655555 est 70261

More Information Application Help

All Police Jobs. All jobs. All forces